Pejabat Utama
a Jabatan / Agensi Negeri
a
a
a
a
a

    
W
isma Darul Aman yang dirasmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tunku Sultan merupakan lambang mercu tanda bandar Alor Star dan nadi pentadbiran Kerajaan Negeri yang menjadi kebanggaan Kerajaan Negeri dan rakyat di Negeri Kedah Darul Aman keseluruhannya. Wisma Darul Aman merupakan sebuah bangunan pentadbiran yang serba modem dan lengkap dengan pelbagai kemudahan automasi pejabat serta ruang yang mencukupi dan memberi keselesaan.


        

Wisma Darul Aman, Jalan Tunku Bendahara, 05503, Alor Star, Kedah Darul Aman
    INFO
 a Jarak Perjalanan Semenanjung
 a Jarak Perjalanan Kedah
 a Hari Kelepasan Am
 
   a Pautan
a
a
a MyGov
   a Carian

copyright ©ptmk 2008 | PTMK@KEDAH.GOV.MY | TEL:04-7744535/7744536| FAX:04-7744539