Pejabat Utama
a Jabatan / Agensi Negeri
a
a
a
a
a
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
NAMA JABATAN
TELEFON
FAX
Akauntan Negara Malaysia
04-7001000 04 - 7001011
Akta penguatkuasa Penanam Padi
Bgn, Sutlan Abdul Halim, Alor Star
04 - 7333905 04 - 7345543
Amanah Saham Kedah
-

laman web
04 - 7300323 04 - 7300320
Amanah Saham Nasional
-
04 - 7310770 04 - 7314140
Arkib Negara Malaysia, Cawangan Kedah/Perlis
-
04 - 7204205 04 - 7340235
Amanah Raya
-
04 - 7322080 04 - 7304406
Audit Negara Malaysia
-
04 - 7309855 04 - 7327417
Agensi Dadah Kebangsaan Negeri Kedah Darul Aman
-
04-7000170 04-7000172
copyright ©ptmk 2008 | PTMK@KEDAH.GOV.MY | TEL:04-7744535/7744536| FAX:04-7744539