Pejabat Utama
a Jabatan / Agensi Negeri
a
a
a
a
a
NAMA JABATAN
TELEFON
FAX
EMAIL
Pejabat Perbendaharaan Negeri Kedah
Aras 3, Blok 'E' Wisma Darul Aman, 05503 Alor Setar, Kedah Darul Aman.

laman web
04 - 7301957 04 - 7330910 pkwn@kedah.gov.my
copyright ©ptmk 2008 | PTMK@KEDAH.GOV.MY | TEL:04-7744535/7744536| FAX:04-7744539